Rijnlandroute

Ontwerp bouwkuipen en paalfundering N434

De Rijnlandroute is een wegverbinding ter hoogte van Leiden tussen de A4, via de A44 naar Katwijk.
Onderdeel vormt de N434, een tunnelverbinding tussen de A4 en A44. Deze bestaat uit een geboorde tunnel met aansluitend gesloten en open toeritten en een verdiepte ligging.
Voor Comol5 heeft ConGeo de berekeningen verzorgt van de bouwkuipen van deze tunneltoeritten en verdiepte ligging. Specials hierbij waren de start- en ontvangsschacht, waarbij ook een grote horizontale krachtscomponent door de bouwkuip is opgevangen.
Het ontwerp omvatte o.a. de berekening van de kerende wanden (diepwanden en damwanden), stempelramen tot op detailniveau, onderwaterbeton en paalfundering (incl. opzet paaltesten).