Renovatie Waaiersluis

Gouda

  • Locatie

    Gouda

  • Opdrachtgever

    Aannemingsmaatschappij VOBI

Droogzetten monumentale sluis

Voor de renovatie van de monumentale Waaiersluis te Gouda (1856) is ervoor gekozen deze gedeeltelijk droog te zetten door de waterstand in de sluis te verlagen. Hierdoor is de mogelijkheid gecreƫerd om onderhoud te plegen aan de gemetselde sluiskolkwanden.

Door de waterstandsverlaging in de sluis ontstond de situatie waarbij de opwaarts gerichte waterdruk op de sluisvloer vanuit het buitenwater hoger was dan de nog aanwezige neerwaarts gerichte waterdruk in de sluiskolk.
Aanvullende maatregelen moesten derhalve worden getroffen om te voorkomen dat de sluisvloer opbarstte, dan wel omhoog kwam.

ConGeo heeft bepaald welke opwaarts gerichte waterdruk de sluisvloer kon opnemen zonder dat deze zou opbarsten of opdrijven.
Toen is gebleken dat de vloer niet in staat was om het optredende waterdrukverschil op te nemen, is een beheersmaatregel voorgesteld en berekend. Deze maatregel hield in dat in de sluis 210 met zand gevulde bigbags zijn geplaatst om de druk op de vloer te beheersen.