Fietstunnel de Bromtol

Oosterhout

  • Locatie

    Oosterhout, nabij bedrijventerrein Weststad III

  • Opdrachtgever

    BAM Infra Regionaal Helmond in onderaanneming van de Den Ouden Groep

Constructief ontwerp fietstunnel en fundering bromtol

In opdracht van de Gemeente Oosterhout is, vanwege de toenemende verkeersdruk en onveiligheid, een reconstructie uitgevoerd van rotonde "de Bromtol".

Deze werkzaamheden betroffen het ombouwen naar een vijftaks turborotonde met hierbij een naastgelegen onderlangse kruising van de Weststadweg d.m.v. van een fietstunnel.
Tevens is het kunstwerk "de Bromtol" gerestaureerd en voorzien van een nieuwe fundering.

Door ConGeo is het constructief ontwerp van de fietstunnel verzorgt, bestaande uit het funderingsontwerp, het beton-/wapeningsontwerp van de toeritten en het ontwerp van de vleugelwanden.
Tevens is het ontwerp begeleid van de tunnelelementen, uitgevoerd als prefab elementen door Martens Beton.

Voor het kunstwerk "de Bromtol" is het funderings- en betonontwerp van de nieuwe fundering uitgewerkt.

Het gehele project heeft een succesvolle uitvoering gekend, binnen de gestelde planning.