Blankenburgverbinding

  • Locatie

    Nieuwe Rijksweg A24 ten westen van Rotterdam tussen de A20 en de A15

  • Opdrachtgever

    BAAK (consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie)

Ontwerp diverse funderingen, spoorkruising Hoekse Lijn en stempelraamdetaillering

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met elkaar middels een nieuwe Rijksweg, de A24. Het project bestaat uit het realiseren van tientallen nieuwe kunstwerken, een landtunnel , een tunnelverbinding onder het Scheur en knooppunt Rozenburg. Op knooppunt Rozenburg wordt een 20 m hoge berg aangelegd en sluit de A24 middels fly-overs aan op de bestaande infrastructuur.

Binnen het ontwerpteam heeft ConGeo aan meerdere onderdelen meegewerkt, namelijk:
• Het geotechnisch funderingsontwerp van nieuwe en bestaande kunstwerken.
• Het geotechnisch en constructief ontwerp van de spoorkruising de Hoekse Lijn.
• Ontwerp van de fundaties van de geluidsschermen bij de A20.
• Funderingsontwerp van de Verkeerskundige draagconstructies.
• UO detaillering van de bouwkuipen van de Maasdelta en Hollandtunnel.