Aanpak Ring Zuid

Groningen

  • Locatie

    Groningen, rijksweg A7 zuidelijke ringweg

  • Opdrachtgever

    Wiertsema & Partners, VCE en later Combinatie Herepoort
    (Aannemerscombinatie Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw & Jansma Drachten)

Projectmanagement en ontwerp bouwkuip verdiepte ligging

Om te voorkomen dat de belangrijkste toegangsweg naar de groeiende stad Groningen dichtslibt wordt de zuidelijke ringweg omgebouwd.

Het project bestaat onder andere uit de aanpassing van 3 verkeersknooppunten, 2 spoorkruisingen en een deels verdiepte ligging.
Boven deze tunnelbak met 3 gesloten gedeelten wordt later een nieuw park, het Zuiderplantsoen, aangelegd.

ConGeo is in 2019 aangehaakt bij dit indrukwekkende project.

Engineeringswerkzaamheden:
• Uitwerken uitvoeringontwerp van de Verdiepte Ligging
• Site-engineering gehele project
• Inrijd-operatie spoordek Hereweg

Ontwerpmanagement:
• Vanaf 2019 is het ontwerpmanagement van de kunstwerken en de tunnels verzorgd voor Combinatie Herepoort.