Leeuwarden, Aquaduct Westelijke Invalsweg

  • Locatie

    Leeuwarden

  • Opdrachtgever

    Ballast Nedam

Ontwerp bouwkuipen en overige detaillering

Het project “Aquaduct Westelijke Invalsweg” bevatte onder andere de aanleg van het zogenoemde Margaretha Zelle Akwaduct. Dit project is uitgevoerd door Ballast Nedam.

Het project is als bestek in de markt gezet voor wat betreft de definitieve constructie. ConGeo is vanaf het begin betrokken geraakt en heeft samen met het uitvoeringsteam de bouwwijze en volgorde vastgesteld. Dit zijn belangrijke keuzes voor de uiteindelijke samenhang van de belastingen in het hulpwerk.

De fasering bestond uit het bouwen van de tunnel tot halverwege het Van Harinxmakanaal waarna van bouwrichting werd gewisseld.
Dit gecombineerd met een relatief scherpe kruising en gepositioneerd naast een in bedrijf zijnde beweegbare brugconstructie maakte het een prachtig en technisch uitdagend project !

De uitwerking van de damwandkuipen, stempelramen, verankeringen, remmingswerken en detailleringen alsook het tekenwerk zijn door ConGeo verzorgd.